Nhảy đến nội dung

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn 6 tháng đầu năm 2023

Công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn 6 tháng đầu năm 2023

Khu bảo tồn loài sinh cảnh Bắc Sơn là khu rừng đặc dụng của tỉnh Lạng Sơn, nằm trên địa bàn xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khu rừng được xác lập theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 31/11/2018 của của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, với tên gọi là: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 936,75 ha do Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn quản lý. Mục tiêu xác lập Khu rừng là khu bảo tồn loài sinh cảnh núi đá vôi vùng phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn luôn được duy trì thực hiện tốt, bảo vệ, duy trì ổn định trữ lượng và chất lượng rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn các loài nguy cơ tuyệt chủng, những loài có cá thể rất ít ngoài tự nhiên.

Ngay từ đầu năm 2023 Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các thôn ký cam kết bảo vệ rừng đặc dụng. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân được nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, các hộ gia đình sinh sống trong vùng đệm khu Bảo tồ loài sinh cảnh Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng theo quy định.