Nhảy đến nội dung

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức khai giảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón

Ngày 06/9/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn Tổ chức khai giảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón lần thứ 13, năm 2023. Dự lễ khai giảng tập huấn gồm có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng và chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và 65 học viên là thành viên các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành liên quan về phân bón như:  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về Quản lý phân bón; Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP, ngày 16/4/2018 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Giới thiệu các nguyên tắc sử dụng phân bón: Dinh dưỡng cây trồng, đất và phân bón; Nguyên tắc bón phân hợp lý, bảo quản và sử dụng phân bón an toàn, hiệu quả; An toàn trong bảo quản và sử dụng phân bón; Thực hành phương pháp bón phân trên một số loại cây trồng chủ lực tại địa phương.