Nhảy đến nội dung

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

nt

Xây dựng sản phẩm OCOP: Góp phần giúp hợp tác xã vươn lên

Những năm gần đây, từ sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và phát huy nội lực, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ đó tạo động lực để các HTX từng bước vươn lên phát triển.

Subscribe to Kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn, Ocop