Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn năm 2023

Ngày 10/5/2024, tại tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng rừng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm giáp ranh giữa các tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm có liên quan và đại diện lãnh đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn 03 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tại các khu vực giáp ranh trên địa bàn 03 tỉnh. Lực lượng Kiểm lâm và Ban quản lý rừng 03 tỉnh đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế phối hợp, nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, làm tốt công tác PCCCR, góp phần tác động tích cực về công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp ở cơ sở; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.

Năm 2023 thực hiện Quy chế phối hợp số 2281/QCPH/SNN-BK-TN-LS ngày 23/11/2020 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm và Ban quản lý rừng 03 tỉnh đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các khu vực trọng điểm với nhiều hình thức như: qua thư điện tử, điện thoại, cuộc họp cụm an ninh… để tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đồng bộ; cùng nhau bàn cách giải quyết tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kinh nghiệm xử lý, xác minh các vụ việc phức tạp giữa các tỉnh; nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tại các khu vực rừng giáp ranh giữa 03 tỉnh tình hình rừng ổn định, không xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, không xảy ra cháy rừng; tình trạng vi phạm về phá rừng, khai thác trái phép, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật  đã được lực lượng Kiểm lâm khu vực giáp ranh 03 tỉnh phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại các khu vực giáp ranh phần lớn đã được giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình quản lý và sử dụng, do vậy công tác quản lý bảo vệ ngày càng được nâng cao và đạt kết quả tốt.

Đ/c Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn thông qua dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Bắc Kạn - Thái Nguyên - Lạng Sơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số những tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp khu vực giáp ranh đôi khi chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; việc tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo giữa 03 tỉnh còn hạn chế; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tại các vùng giáp ranh vẫn còn xảy ra rải rác tại một số nơi chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để. Nguyên nhân: khu vực giáp ranh địa hình chủ yếu là núi đá hiểm trở, đi lại khó khăn, xa khu dân cư, điều kiện đảm bảo cho hoạt động bảo vệ rừng của chính quyền địa phương cơ sở còn hạn chế, lực lượng Kiểm lâm mỏng; kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phối hợp còn hạn chế... Do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phối hợp vùng giáp ranh.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh: Lạng Sơn – Thái Nguyên – Bắc Kạn đồng chủ trì thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận với các nội dung về: Công tác phối hợp, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, Công tác phối hợp trong điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì năm 2023”, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa 03 tỉnh Thái Nguyên – Bắc Kạn – Lạng Sơn”, “Công tác phối hợp trong ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật”.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Võ Nhai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo tham luận

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Na Rì, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn trình bày báo cáo tham luận

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo tham luận

Lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn trình bày báo cáo tham luận

Sau phần trình bày tham luận của các đại biểu, Hội nghị đã tích cực trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ sử dụng và phát triển rừng; quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3; công tác chuyển mục đích sử dụng rừng; kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ…

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác phối hợp; Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Lạng Sơn -Bắc Kạn - Thái Nguyên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như sau: (1) Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017; (2) Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của mỗi bên để có phương án phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc cũng như ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại vùng giáp ranh; (3) Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm giáp ranh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy chế phối hợp; cụ thể hóa bằng các phương án, kế hoạch phối hợp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn mong muốn tăng cường sự trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh để từ đó có phương án phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phối hợp, trao đổi thường xuyên hơn trong công tác sử dụng và phát triển rừng giữa 03 tỉnh. Duy trì phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh và các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản khu vực giáp ranh; trách nhiệm phối hợp tốt trong công tác điều tra, bắt giữ, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Lồng ghép các hoạt động Quy chế phối hợp với chương trình hoạt động của cụm an ninh liên hoàn và các chương trình khác có liên quan.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn là đơn vị chủ trì thực hiện Quy chế phối hợp năm 2024./.

Tác giả: Lý Hoàng Yến, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn