Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Họp trực tuyến xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu dự án 1- Dự án 3
Số hiệu 15 /GM-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---