Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Danh sách một số đơn vị tư vấn thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh
Số hiệu 03/TB-SNN Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Vũ Văn Thịnh
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---