Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân: “Thước đo” hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ do ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) chủ trì, phối hợp thực hiện trong quá trình các xã làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận đạt chuẩn NTM. Mức độ hài lòng của người dân được xem là “thước đo” về kết quả xây dựng NTM.

Hiện nay, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM được thực hiện theo Hướng dẫn số 90 ngày 20/9/2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau khi chính quyền từng cấp triển khai làm thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận kết quả xây dựng NTM. Mục đích của công tác này nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; thể hiện sự đồng thuận của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Xem trọng việc lấy ý kiến

Theo tìm hiểu, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM phải được thực hiện đối với ít nhất 80% trong tổng số gia đình của các khu dân cư trong xã. Thời gian thực hiện là 20 ngày  làm việc kể từ khi triển khai đến khi hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.

Để công tác trên được hiệu quả, đúng quy định, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã triển khai các bước chuẩn bị cần thiết, đảm bảo tính thống nhất và đúng quy định. Theo đó, công tác này thực hiện qua 4 bước (từ khâu chuẩn bị, xây dựng kế hoạch đến tổng hợp kết quả); hình thức triển khai là phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ; họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ (theo bộ câu hỏi có nội dung ứng với các tiêu chí). Đối với đề nghị xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, phiếu lấy ý kiến gồm 19 câu hỏi, tương đương với các nội dung liên quan đến 19 tiêu chí và phải đạt tỷ lệ hài lòng theo quy định.

Sau khi lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, MTTQ cấp trên tổ chức kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến, nếu phát hiện việc tổ chức thực hiện không đúng quy định thì MTTQ cấp trên sẽ trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến lại.

Người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lâm Ca, huyện Đình Lập cho biết: Năm 2023, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, hiện xã đang hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được Ủy ban MTTQ xã phối hợp thực hiện trong tháng 11/2023, tuy nhiên chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã đề xuất các nội dung xây dựng NTM cần được chỉ đạo, tập trung nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến lần 2 vào tháng 12/2023 này. Quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ xã và ban công tác mặt trận ở 17 thôn phối hợp với trưởng thôn, trưởng các chi hội đoàn thể tuyên truyền, báo cáo, giải thích, đồng thời tiếp thu, lắng nghe ý kiến của bà con đối với các tiêu chí NTM.

Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng tổ chức tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM cho cán bộ mặt trận xã Nhân Lý và xã Thượng Cường

Cũng là xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận đạt chuẩn. Ông Nông Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Trong tháng 11/2023, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp cùng ban công tác mặt trận 5/5 khu dân cư trên địa bàn tổ chức phát phiếu đến từng hộ dân lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM, kết quả hài lòng đạt 572/574 hộ, chiếm 99,65%. Kết quả này sau đó đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn và UBND xã để người dân theo dõi.

Theo tìm hiểu, năm 2023 toàn tỉnh có 12 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thời điểm này, ủy ban MTTQ các xã đang triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả thực hiện. Tùy theo tình hình cụ thể, ủy ban MTTQ tại cơ sở tổ chức lấy ý kiến dưới hình thức họp dân hoặc đến trực tiếp từng hộ, tập trung vào các nội dung: đường giao thông nông thôn; cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa; thu nhập của người dân; các hộ dân tham gia bảo hiểm y tế; công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Hiện nay, toàn tỉnh có 85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu và dự ước năm 2023 toàn tỉnh dự ước có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu.

Góp phần xây dựng NTM thực chất, khách quan

Việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM không phải để  “hoàn thiện thủ tục” theo quy định mà nhằm mục tiêu lớn nhất là đảm bảo công tác xây dựng NTM ở địa phương được thực chất, khách quan, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trước hết, để làm tốt công tác này, Ủy ban MTTQ tỉnh, ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã quan tâm tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ mặt trận tại cơ sở nắm chắc các quy trình, các bước tiến hành lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Bà Vi Thị Thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để làm tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận tại cơ sở về công tác này. Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 37 lớp tập huấn tại 10 huyện trong tỉnh, cho trên 2.600 cán bộ mặt trận xã, thôn, bản về chương trình xây dựng NTM, gắn với triển khai các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, hướng dẫn các phụ lục, biểu mẫu, phiếu lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM theo Hướng dẫn số 90 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận thực hiện tốt công tác này tại cơ sở.

Bà Hoàng Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Văn, huyện Bình Gia cho biết: Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2017; năm nay xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Được Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện tổ chức tập huấn, tôi đã nắm chắc cách thức, hình thức tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao. Hiện nay, các sở, ngành của tỉnh, của huyện đang phối hợp thẩm định các tiêu chí. Dự kiến cuối tháng 12/2023, Ủy ban MTTQ xã cùng ban công tác mặt trận của 12 thôn, bản trên địa bàn sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, với mong muốn đánh giá thực chất, khách quan nhất về kết quả xây dựng NTM nâng cao của xã.

Được biết, sau khi tổng hợp, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, kết quả sẽ được công khai tại bảng tin các khu dân cư, nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND cấp xã; công bố trên hệ thống thông tin của xã. Thời gian niêm yết và công khai là 10 ngày kể từ khi có báo cáo kết quả tổng hợp. Quá trình công khai kết quả, nếu có ý kiến thắc mắc, phản ánh của người dân đối với kết quả xây dựng NTM thì MTTQ sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Hoàng Thị Liền, thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2023, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tôi rất hài lòng về các tiêu chí của xã, của thôn đã đạt được, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn. Bản thân tôi ngay từ đầu năm 2023, khi xã có chủ trương làm đường giao thông, tôi đã bàn bạc với gia đình hiến hơn 300 m² đất ruộng để xây dựng tuyến đường giao thông liên xã, giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

Có thể nói, sự hài lòng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM là căn cứ, cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, thể hiện sự tôn trọng đối với chủ thể, cũng là người thụ hưởng kết quả xây dựng NTM, theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Nguồn: baolangson.gov.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/630135-lay-y-kien-su-hai-long-cua-nguoi-da…


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết