Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 198 /GM-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 554dbd12d2ca50585358d424d5215ef0Gi_E1_BA_A5y_20m_E1_BB_9Di_20h_E1_BB_8Dp_20t_E1_BB_95_20so_E1_BA_A1n_20th_E1_BA_A3o_20d_E1_BB_B1_20th_E1_BA_A3o_20Quy_E1_BA_BFt_20_C4_91_E1_BB_8Bnh_20_C4_90_E1_BB_8Bnh_20m_E1_BB_A9c_20KTKT_20Khuy_E1_BA_BFn_20n_C3_B4ng.pdf
Mô tả ---