Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn GSTCXD công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1
Số hiệu 46/QĐ-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---