Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu LS-ARVC-W03/Thi công xây lắp công trình Đường giao thông thôn Pò Kiền (ĐH01B) huyện Tràng Định công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 dự án BIIG1
Số hiệu 47/QĐ-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---