Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nâng cao nguồn nhân lực Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 56/QĐ-SNN, ngày 25/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 56/QĐ-SNN, ngày 25/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2023, ngày 11/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nguồn nhân lực chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.

(Đ/c Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc)

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị, cùng các đại biểu là đại diện Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn của các huyện, thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

 

          Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP đến nay trên địa bàn tỉnh có 94 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP với 21 sản phẩm 4 sao, 73 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm OCOP hiện nay đã có chuyển biến về quy mô, chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, hệ thống nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường còn thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong OCOP còn hạn chế. một số địa phương còn lúng túng trong công tác triển khai hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm...

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được TS. Đặng Văn Cường (báo cáo viên) truyền đạt 03 nội dung chính: (1) Những điểm mới của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong OCOP; (3) Phương pháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh, lợi thế tài nguyên bản địa. Qua đó giúp cho các cấp quản lý, chủ thể thực hiện chương trình OCOP cập nhật thông tin, kiến thức mới về chương trình OCOP. Đồng thời đưa ra những trao đổi, thảo luận và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tuấn Đặng (Chi cục PTNT)


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết