Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, các huyện, thành phố đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTMKM năm 2023 đề ra.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2023, mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1 xã đã đạt chuẩn NTM để thực hiện xây dựng và công nhận đạt chuẩn từ 1-2 khu dân cư NTMKM hoặc thôn kiểu mẫu. Qua rà soát, đăng ký của các huyện, thành phố, năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 28 khu, cụm dân cư đăng ký và triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTMKM.

Cùng với chủ động rà soát, đăng ký lựa chọn, để hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTMKM, năm 2023, UBND tỉnh đã phân bổ 3,3 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư NTMKM, thôn NTMKM, vườn mẫu (trong đó chủ yếu xây dựng các khu dân cư NTMKM).

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTMKM từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Đặng Văn Hảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Liên Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2023, xóm Làng Tiếu, thôn Liên Sơn được lựa chọn xây dựng khu dân cư NTMKM. Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong khu dân cư đã đóng góp hơn 60 triệu đồng cùng ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó, người dân trong thôn trồng 800 m đường hoa; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường thôn được 50 bộ; nâng cấp đường giao thông; chỉnh trang  nhà văn hóa…Bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8/2023, đến nay xóm Làng Tiếu đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí khu dân cư NTMKM.

Cùng với khu dân cư kể trên, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTMKM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tiến độ bình quân của các khu dân cư phấn đấu xây dựng khu dân cư NTMKM năm 2023 đạt 70-80%.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Hiện nay, Văn phòng Điều phối cùng các cơ quan liên quan tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 nói chung, trong đó, có xây dựng các khu dân cư NTMKM.

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường thôn tại khu dân cư thôn Pác Làng, xã Điềm He, huyện Văn Quan

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã NTM đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục xây dựng khu dân cư NTMKM như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, cổng vào khu dân cư và một số công trình công cộng khác; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí về môi trường, nhà ở, vườn hộ, phát triển sản xuất…

Ông Hoàng Văn Muôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập cho biết: Năm 2023, thôn được lựa chọn xây dựng khu dân cư NTMKM. Để thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, năm 2023, người dân trên địa bàn thôn đã đóng góp gần 200 công lao động, hiến 50 m2 đất để chung sức mở rộng đường giao thông, xây dựng bồn hoa dọc các tuyến đường thôn; lắp đặt 15 bóng điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; trang bị 15 thùng rác đặt tại các điểm khu dân cư… Đến nay, tiến độ xây dựng khu dân cư NTMKM tại thôn Pò Háng đạt 80% khối lượng. Hiện nay, thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp công sức, tiền của để hoàn thiện các phần việc còn lại như vệ sinh môi trường, chỉnh trang, chăm sóc hoa, cây xanh, dọn dẹp, cải tạo vườn hộ… Qua đó, phấn đấu hết tháng 12/2023 sẽ hoàn thành 9/9 tiêu chí khu dân cư NTMKM.

Cùng với thôn Pò Háng, xã Bính Xá, hiện nay, nhiều khu dân cư ở các xã NTM khác trên địa bàn tỉnh cũng đang gấp rút triển khai các nội dung, tiêu chí của khu dân cư NTMKM, qua đó, phấn đấu hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ công nhận được thêm 28 khu dân cư NTMKM. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc xây dựng thành công các khu dân cư NTMKM còn tạo động lực, bước đệm quan trọng để các xã hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, NTMKM.

Nguồn: Baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/nong-thon-moi/629852-xay-dung-khu-dan-cu-…


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết