Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tình hình thực tế nguồn nước sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố

Để đánh giá tình hình nguồn nước trong các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, khả năng đáp ứng cho sản xuất mùa vụ và sinh hoạt của người dân, trong tháng 5 năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực tế nguồn nước sản xuất và nước sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn và kết hợp kiểm tra nghiệm thu diện tích tưới vụ Đông Xuân 2023 – 2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn tại một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế một số công trình thuỷ lợi được đánh giá là xung yếu, khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước, tình hình cung cấp nước tưới sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2024 đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế chất lượng nguồn nước trong các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, xác định các vùng có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước; căn cứ vào phạm vi tưới của từng hạng mục các công trình, hình thức tưới, loại cây trồng, để xác định diện tích, đối tượng được hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để đối chiếu với hồ sơ diện tích hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới vụ Đông Xuân 2023 – 2024.

Qua kiểm tra cho thấy nguồn nước tưới được cung cấp đầy đủ theo lịch, phục vụ tốt cho tưới tiêu sản xuất nông nghiệp; Hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn một số huyện đã được quan tâm đầu tư sửa chữa, xây dựng mới. Tuy nhiên vẫn còn một số công trình đã bị hư hỏng do các công trình cấp nước tự chảy chủ yếu lấy nguồn nước từ khe suối, đã sử dụng lâu năm, nguồn nước sinh thủy có sự thay đổi, các bể chứa đã bị nứt do không có nước dẫn về nên không thể tiếp tục sử dụng được.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phòng, địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi mực nước các công trình, chủ động các phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước đối với các vùng theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý các công trình, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế diện tích tưới đảm bảo không chồng chéo giữa các đơn vị quản lý, nghiệm thu diện tích tưới theo thực tế. Tăng cường công tác sửa chữa, bảo trì các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn theo phân cấp nhằm đảm bảo công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

Triệu Thị Thức –Chi cục Thuỷ lợi Lạng Sơn