Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND  ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Từ ngày 21/5/2024 đến ngày 7/6/2024 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các xã (Bắc Việt, Hồng Thái huyện Văn Lãng; Hoa Thám huyện Bình Gia; Hưng Vũ, Tân Thành huyện Bắc Sơn; Cao Lâu, Tân Liên huyện Cao Lộc; Đội Cấn, Chí Minh huyện Tràng Định; Xuân Dương huyện Lộc Bình; Minh Tiến huyện Hữu Lũng; Bằng Hữu huyện Chi Lăng).

Hình ảnh buổi tập huấn

          Tham gia các lớp tập huấn có trên 360 đại biểu tham dự, gồm: Trưởng thôn, Bí thư thôn, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể quần chúng của thôn bản, đội ngũ cộng tác viên thôn bản, cán bộ y tế thôn bản; người cao tuổi có sức khoẻ có uy tín trong thôn bản, những người tham gia quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn và cán bộ phụ trách chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại xã.

 

 Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, báo cáo viên và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận những kiến thức cơ bản về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như: hiện trạng và các loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn, vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung, xác định các hư hỏng thường gặp, giới thiệu vật tư và cách sử dụng, các mô hình quản lý khai thác, hướng dẫn cập nhật bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch nông thôn, hướng dẫn chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng NTM và thông tin giáo dục truyền thông tại cộng đồng. Từ đó góp phần thực hiện các chỉ tiêu về nước sạch trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã./.

(Hồng Hạnh – Trung tâm nước sạch & VSMTNT)