Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản GIẤY MỜI Dự Hội nghị tập huấn phát triển nguồn nhân lực thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 53/GM-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---