SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.353

Email: vpsonongnghiepls@gmail.com

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Lý Việt Hưng

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 3.872.124- 0912.327.424

2. Ông Nguyễn Phúc Đạt

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:  0913.555.891

3. Bà Đinh Thị Thu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:  0984.858.955

4. Ông Vũ Văn Thịnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0988.984.234

5. Ông Hoàng Văn Chiều

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0918.195.889

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng:

Bà Phạm Thị Ninh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách

- Số điện thoại:  0949.014.842

Ông Hoàng Đình Nghĩa

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Số điện thoại:  0913.801.238

Bà Mai Ngọc Ánh

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 3.870.353 -0356.061.157

2. Thanh Tra Sở             SĐT 3.876.952

Ông Vy Quang Kỷ

- Chức vụ: Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0982.909.934

 Ông Triệu Hoàng Phương

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0912.813.968

3. Phòng Tổ chức cán bộ                  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0912.237.564

Ông Bế Thanh Hòa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0942.545.008

4. Phòng Kế hoạch- tài chính             

Ông Đào Trọng Dũng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913.596.696

Bà Nông Thị Dịp

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

- Số điện thoại: SĐT 0915.615.898

Bà Hoàng Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0986.779.072

5.Phòng Quản lý xây dựng Công trình               

 Ông Nguyễn Văn Dương

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0983.475.838

6. Phòng Thủy sản Kỹ thuật tổng hợp                

 Bà Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0398.384.958

 Ông Vi Đình Thiện

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0912.954.919

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053.812.255

Email: hcthcckl@gmail.com

 Ông Nguyễn Hữu Hưng

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0914.724.568

 Bà Nguyễn Thị Kim Loan

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0919.239.356

 Ông Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0982.261.556

2. Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ: Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02503.812.289

Email: cctllangson@gmail.com

Ông Đào Hữu Nghị

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0913.058.671

3. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP  Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0205 3891153

Email: chatluongls@gmail.com

Ông Nguyễn Quang Hòa

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại:  0983.008.612

Ông Nguyễn Công Hà

- Chức vụ: Phó chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.772.888-0913.862.616

4. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0250 3891 168

 Ông Phạm Tuyến

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.891.186- 0982.239.181

 Ông Đặng Văn Hiến

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: SĐT 3.799.888- 0915.984.729

5. Chi cục Chăn nuôi và thú y

Địa chỉ: 55 Yết Kiêu p.Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn

Máy trực: 02053870226

Email: chicucthuylangson@gmail.com

Ông Nguyễn Nam  Hùng

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.710.230-0915.470.678

Ông Dương Doãn Doanh

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0834.882.668

6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Số 59 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053.870.542

Email: hcthccbvtv@gmail.com.vn

 Ông Sầm Ngọc Thanh

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.852.666- 0912.207.072

Bà Phùng Thị Kim Khánh

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0983.412.368

7. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: 98A, Ngô Quyền, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Máy trực trong giờ : 02053717726

Email: khuyennongls@gmail.com

 Ông Vũ Kỳ Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:    3872534-0912.681.284

 Ông Lý Văn Đạo

 - Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   3.776.086- 0984.833.638

Ông Trần Văn Ngân

 - Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:  0919.652.208 

8. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh  môi trường nông thôn

Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân -Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053717225

Email: nshvsmtntls@gmail.com

 Ông Nguyễn Quang Huynh

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.717.224-0983.695.619

9. Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tầng 2 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053812229

Email: bqlnnlangson@gmail.com

Ông Trần Quang Vinh

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.812.610- 0912.229.282

Ông Trần Văn Lộc

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   3.812.020- 0913.905.585

10. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên

Địa chỉ: Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0253. 826 789

Ông Phạm Văn Cấp

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.726.288- 0984.875.139

11. Ban quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn

Địa chỉ: Trạm Thuỷ sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Máy trực trong giờ: 02053.866881

Email: banquanlyrungdacdungmauson@gmail.com

 Bà Nguyễn Thùy Linh

- Chức vụ: Giám đốc,

- Số điện thoại:   0976.938.866

 Ông Hoàng Văn Tài

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   0942.87.1873

12. Ban quản lý dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi các dự án nông nghiệp

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Email: banqldahp3.htdb@gmail.com

Ông Nguyễn Phúc Đạt

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0913.555.891