Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp
Số hiệu 01CV-CL Cơ quan ban hành Công ty TNHH MTV Cửu Long Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---