Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 54/TB-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---