Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022
Số hiệu 13/KH-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---