Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023
Số hiệu 27 /KH-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ff50a569cede0b129f129291589e7c2fT02-KH_20thuc_20hien_20nv_20trong_20tam_202022_28SNN_29.pdf
Mô tả ---