Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu 20/QĐ-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---