Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua các chuyên đề năm 2024
Số hiệu 13/KH-SNN Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Lý V iệt Hưng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---