Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 86 /KH-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---