Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản HƯỚNG DẪN Kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 10/HD-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm T10%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20nh%C3%A2n%20gi%E1%BB%91ng%2C%20tr%E1%BB%93ng%2Cch%C4%83m%20s%C3%B3c%2C%20ph%C3%B2ng%20tr%E1%BB%AB%20sau%20b%E1%BB%87nh%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%A2y%20H%E1%BB%93i.pdf
Mô tả ---