Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn liên ngành thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quôc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu O/HiDLN-STC-SNNPTNT- SLDTBXH-BDT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---