Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản HƯỚNG DẪN Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 14/HD-SNN ngày 30/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa b
Số hiệu 08/HD-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm a2dbc65b461f082b578b680ea370575aHD_20SNN_20Thuc_20hien_20cai_20tao_20rung_202023-2030_20T6-2023.pdf
Mô tả ---