Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn Thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025
Số hiệu 128/HD-VPĐP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---