Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số hiệu 03/HD-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 82d4c96d7e3cc81a2725d885ff270b13H_C6_B0_E1_BB_9Bng_20d_E1_BA_ABn_20ph_C3_A1t_20tri_E1_BB_83n_20s_E1_BA_A3n_20xu_E1_BA_A5t_20n_C4_83m_202023.pdf
Mô tả ---