Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2024
Số hiệu 01 /HD-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm a6f57d36ecf388925f72aa861479ff38T1.2024._20HD_20ch_E1_BB_89_20ti_C3_AAu_20KH_202024.pdf
Mô tả ---