Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
Số hiệu 1941 /SNN-QLCL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Vv%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABnm%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20n%E1%BB%99i%20dung%20trong%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ATTP%20n%C3%B4ng%20l%C3%A2m%20th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n%20theo%20Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20.pdf
Mô tả ---