Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mô hình cải tạo và thâm canh Hồng không hạt vành khuyên theo tiêu chuẩn VietGAP
Số hiệu 70 /QĐ-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---