Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN
Số hiệu 37/2024/NĐ-CP Cơ quan ban hành Chính phủ
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 19/05/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị định Người ký Trần Lưu Quang
File đính kèm ---
Mô tả

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-37-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-26-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-Thuy-san-605301.