Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 30/2023/NQ-HĐND Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghi quyết Người ký Đoàn Thị Hậu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---