Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 11/2024/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---