Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản V/v hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II
Số hiệu Số: 979 /SNN-KL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---