Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Chương trình bồi dưỡng cho trên 60 học viên là viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chuyên đề liên quan đến các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật lâm nghiệp; Luật Thủy lợi; Luật Trồng trọt; Luật Thú y. Đồng thời kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch, những nội dung cần định hướng tuyên truyền của tỉnh…

 

 

(Báo cáo viên truyền đạt nội dung Chuyên đề)

Thông qua Chương trình các học viên nắm chắc các quy định của pháp luật, đồng thời được trao đổi, thảo luận giải đáp những thắc mắc trong triển khai thưc hiện nhiệm nhiệm vụ, đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thực hiện tốt hơn công việc được giao.

(Các học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng)

Chương trình bồi dưỡng góp phần trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả,  xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu và sự nghiệp phát triển của ngành, của tỉnh.

Thực hiện: Chi cục phát triển nông thôn