Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: xây dựng mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
Số hiệu 79 /QĐ-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---