Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lịch thời vụ quý II năm 2024
Lịch thời vụ quý II năm 2024
 THÁNG 4TRỒNG TRỌT- Chăm sóc lúa xuân, chú ý phòng trừ ròi đục lá, bọ trĩ, ...