Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp

 

 

 

( Ảnh: nguồn internet)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc ngành tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp (Văn bản số 397/SNN-TSKTTH ngày 04 tháng 3 năm 2024). Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp như: Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Thú y; Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan[1]; đồng thời tổ chức rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi,.. cho các cơ sở đảm bảo theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, trong đó chú trọng đến giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón các loại; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, đặc biệt tại các đại lý tư nhân, bán lẻ tại địa bàn các huyện, khu vực nông thôn, không để tình trạng kinh doanh, mua bán các loại giống, phân bón không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân.

- Tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi; phân bón; thức ăn chăn nuôi; vật tư nông nghiệp để phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý theo quy định./.

 

[1] Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt;…

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi;

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; ...