Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức khai giảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón

Ngày 06/9/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn Tổ chức khai giảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón lần thứ 13, năm 2023. Dự lễ khai giảng tập huấn gồm có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng và chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và 65 học viên là thành viên các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành liên quan về phân bón như:  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về Quản lý phân bón; Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP, ngày 16/4/2018 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Giới thiệu các nguyên tắc sử dụng phân bón: Dinh dưỡng cây trồng, đất và phân bón; Nguyên tắc bón phân hợp lý, bảo quản và sử dụng phân bón an toàn, hiệu quả; An toàn trong bảo quản và sử dụng phân bón; Thực hành phương pháp bón phân trên một số loại cây trồng chủ lực tại địa phương.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khai giảng lớp tập huấn

 

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm kịp thời nắm được, đầy đủ nội dung các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phân bón. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý phân bón; nhu cầu, điều kiện việc sản xuất, kinh doanh phân bón của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thời gian tập huấn dự kiến tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 06/9/2023 đến 08/9/2023).

 

Chi cục Trồng trọt và BVTV