Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết biên bản ghi nhớ về Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giữa 2 tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị

 Ngày 14/6/, tại thành phố Lạng Sơn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2 tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ về quản lý chất lượng, chế biến, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng, chế biến, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; giới thiệu sản phẩm, kết nối, phát triển thị trường giữa các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản…; thảo luận và thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về việc quản lý chất lượng, chế biến, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Nội dung, lĩnh vực hợp tác gồm: phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; phối hợp kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của mỗi bên tham gia các chương trình hoạt động của hai bên tổ chức, các chương trình thúc đẩy phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2 tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, 2 bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; phối hợp triển khai các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm theo mô hình liên tỉnh, liên vùng đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn; tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông sản tại thị trường 2 tỉnh để kịp thời quản lý cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi có yêu cầu.

Trong công tác xúc tiến thương mại, 2 bên cung cấp, trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường để liên kết hợp tác, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối, tìm hiểu thị trường, tư vấn khoa học hiệu quả theo chiều sâu, nhu cầu thực tiễn; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; làm cầu nối giữa các đơn vị thu mua, phân phối với các đơn vị sản xuất các sản phẩm nông sản ở 2 địa phương.

Nguồn:https://baolangson.vn/ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-quan-ly-chat-luong-nong-lam-thuy-san-giua-2-tinh-lang-son-va-nghe-an-5011728.html