Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2024

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-SNN ngày 06/02/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, từ ngày 08/5/2024 đến ngày 20/5/2024 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức 07 hội nghị tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn 07 xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2024, gồm: xã Cai Kinh, Hữu Lũng; xã Nhân Lý, Chi Lăng; xã Hoàng Văn Thụ, Bình Gia; xã Hưng Vũ, Bắc Sơn; xã Bắc Việt, Văn Lãng; xã Đội Cấn, Tràng Định; xã Tân Liên, Cao Lộc.

 

Hội nghị tập huấn tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn

 

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên của Chi cục đã hướng dẫn một số tiêu chí liên quan đến an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản thuộc bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối tượng thực phẩm theo quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương; phương thức quản lý, điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên đề về cơ sở lý luận chung về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; các khái niệm và đặc tính của chất lượng, chất lượng thực phẩm, khái niệm về mối nguy an toàn thực phẩm; kỹ năng ứng dụng khoa học trong trồng trọt, nuôi trồng thủy sản để sản xuất thực phẩm an toàn; phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất, dịch vụ bền vững; các quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã giới thiệu một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng các khâu từ sản xuất đến sơ chế, chế biến sản phẩm theo quy trình chặt chẽ; giải đáp các thắc mắc của học viên về vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; chia sẻ một số kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi một số cây, con phổ biến trên địa bàn tỉnh, huyện.

 

Thời gian thảo luận của Hội nghị

 

Với sự phối hợp của UBND các xãPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, các hội nghị tập huấn đã diễn ra đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Qua hội nghị các cá nhân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đã có thêm được kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; sẵn sàng thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm để phấn đấu đạt chỉ tiêu 18.6 về an toàn thực phẩm thuộc bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Thu Hường - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản