Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng cho khuyến nông viên

  

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Ngày 26/6/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng cho hơn 30 khuyến nông viên đến từ 10 huyện trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên khuyến nông đã được giới thiệu về Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng. Bên cạnh đó là bộ tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng do Cục Trồng trọt ban hành gồm các nội dung: Quy định chung; hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng; hướng dẫn quy trình xử lý phụ phẩm cây trồng.

Cùng với phần lý thuyết, học viên khuyến nông còn được tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trong canh tác rau an toàn tại Hợp tác xã rau củ quả sạch tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

       Học viên khuyến nông tham quan, tiếp nhận kinh nghiệm thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trong canh tác rau an toàn tại HTX Rau củ quả sạch xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ khuyến nông viên nắm vững các nội dung cần thiết trong thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về trồng trọt, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, hệ thống giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế lan truyền sinh vật gây hại. Sau tập huấn, khuyến nông viên là những hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân ứng dụng rộng rãi để phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, bền vững./.

Nguyễn Duy Hà (TTKN)

 


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết