Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Vịt cổ xanh Lạng Sơn

Để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Vịt cổ xanh Lạng Sơn”. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Chi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội – đơn vị chủ trì dự án, tổ chức buổi Hội thảo Nhãn hiệu chứng nhận Vịt cổ xanh Lạng Sơn với thành phần là Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh Vịt cổ xanh trên địa bàn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia, Văn Quan. 

(Đại diện Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội – đơn vị thực hiện dự án thuyết trình các nội dung tại Hội thảo)

Tại buổi hội thảo đã tham gia góp ý và thống nhất được các tài liệu nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm: Đơn, Bản mô tả, các tài liệu kèm theo đơn; Hệ thống nhận diện Vịt cổ xanh Lạng Sơn nằm trong khuôn khổ các hoạt động triển khai thực hiện Dự án; Quy chế quản lý và sử dụng NHCN Vịt cổ xanh Lạng Sơn; Xây dựng Quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm Vịt cổ xanh Lạng Sơn; Quy định sử dụng Logo, nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm Vịt cổ xanh Lạng Sơn; Mẫu logo và hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận Vịt cổ xanh Lạng Sơn.

Việc thực hiện dự án Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận là một hoạt động cần thiết, qua đó giúp cho các sản phẩm đã chứng nhận được bảo tồn và phát triển, khẳng định giá trị kinh tế và vai trò một loại sản phẩm đặc sản bản địa. Việc duy trì và phát triển NHCN sẽ góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về giá trị thương hiệu của sản phẩm.

Bùi Lan Hương - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản