Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch số 63/KH-SNN triển khai, thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024

(Ảnh minh họa)

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an toàn thực phẩm một cách kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn tại Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 01/4/2024Ngày 05/4/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch số 63/KH-SNN triển khai, thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024, với chủ đề:

Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố: Đẩy mạnh công tác truyền thông bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, các cơ quan chức năng quản lý bảo đảm ATTP, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các nội dung như: Hướng dẫn đảm bảo an toàn trong sản xuất, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; Vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật; Phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đồng thời yêu cầu các Chi cục có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Hoàng Thị Mai - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lạng Sơn