Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các văn bản, cơ chế chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 13/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, cơ chế chính sách của tỉnh và của Trung ương trong lĩnh vực lâm nghiệp. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số doanh nghiệp.

Ngày 13/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, cơ chế chính sách của tỉnh và của Trung ương trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số doanh nghiệp.


Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc-HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số văn bản của Trung ương, văn bản, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực lâm nghiệp như: Chỉ thị số 13 ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản liên quan đến việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 3/6/2021 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030; Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08…


Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu kiến nghị tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp như: việc quản lý giống cây lâm nghiệp; việc triển khai dự án liên quan đến quy hoạch đất rừng; việc tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng…


Đại diện Chi cục Kiểm lâm giải đáp một số kiến nghị tại hội nghị

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt thêm thông tin liên quan đến các văn bản, chính sách của trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời những khó khăn, vướng mắc được trao đổi, giải đáp tại hội nghị làm cơ sở để các cơ quan liên quan nhanh chóng khắc phục khó khăn và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo Lạng Sơn điện tử


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết