Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT hưởng ứng phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”

 

Ngày 07/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở sổ tiết kiệm cho công chức, viên chức, người lao động của Sở. Hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2024-2025.

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nông nghiệp.

 

Với mong muốn số tiền tiết kiệm được gửi vào Ngân hàng chính sách xã hội sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả hưởng ứng mở được 35 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 143 triệu đồng.

 

Văn phòng Sở NN&PTNT