Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đao Sở Nông nghiệp và PTNT trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho Xã Điềm He, huyện Văn Quan.

Ngày 08/3/2024, Xã Điềm He, huyện Văn Quan tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày 08/3/2024, Xã Điềm He, huyện Văn Quan tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Thu- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Điềm He.

Điềm He, huyện Văn Quan Là một xã hình thành trên cơ sở sáp nhập của 03 xã Văn An, Song Giang và Vĩnh Lại; là địa phương có nhiều lợi thế trong việc phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng tập trung với một số cây trồng chủ lực như cây Hồi, cây Sở... và phát triển chăn nuôi; có vị trí giao thông thuận lợi, là trung tâm giao thương của nhiều xã trên địa bàn huyện, xã Điềm He, huyện Văn Quan được UBND tỉnh lựa chọn, đưa vào kế hoạch chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 (sau 01 năm được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021).

Tuy nhiên, bước vào triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng caoĐiềm He cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, kết quả rà soát thực hiện xây dựng NTM nâng cao đến hết năm 2022 xã mới chỉ đạt 03/19 tiêu chí, còn 16 tiêu chí chưa đạt với rất nhiều nội dung cần phải thực hiện, khối lượng công việc lớn và khó so với yêu cầu của Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Song với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trên địa bàn xã; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Văn Quan, sự quan tâm phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điềm He đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM nâng cao.

Ngoài các nguồn vốn nhà nước, xã huy động đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp trên 2,1 tỷ đồng, 16.150 ngày công lao động, hộ dân hiến 15.000 m2  đất làm đường, sân thể thao, nhà văn hóa… càng thể hiện sự quyết liệt của chính quyền và nhân dân trong việc phấn đấu các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Điềm He đã có nhiều đổi mới, hạ tầng kinh tế xã hội được hoàn thiện, nâng cao; diện mạo thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế mang lại thu nhập cao cho nhân dân. Đến hết năm 2023 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt 51,6 triệu đồng tăng 13,5 triệu đồng so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,78% giảm 19,2% so với năm 2021; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Ghi nhận những kết quả đạt được, ngày 01/02/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc công nhận xã Điềm He, huyện Văn Quan đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Thu- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, sự của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và đặc biệt sự vào cuộc của toàn thể Nhân dân xã Điềm He trong quá trình thực hiện Chương trình, kỳ vọng trong thời gian tới xã Điềm He tiếp tục chỉ đạo để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; Đồng thời phát huy, sáng tạo, huy động nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế chính sách, nguồn vốn đầu tư,  hiện đại cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm OCOP, sản phẩm có thế mạnh của địa phương; phát triển du lịch nông thôn; tạo điều kiện, khuyến khích phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả và mang lại thu nhập bền vững cho nhân dân trên địa bàn xã, huyện.Tiếp tục chú trọng đến sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh; bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới bền vững để người dân được ấm no, hạnh phúc theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng xã Điềm He đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.

 

Thực hiện: Tô Thu Trường- VP Sở