Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường đưa thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp về cơ sở thông qua hoạt động khuyến nông gắn với chợ phiên nông thôn

Sáng ngày 08/4/2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Chương trình truyền thông “Khuyến nông phiên chợ” (hoạt động khuyến nông gắn với chợ phiên nông thôn) tại chợ phiên Bình Độ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định. Tham gia hoạt động có sự phối hợp của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chi nhánh vật tư nông nghiệp và UBND xã Quốc Việt, huyện Tràng Định.

 

          

Hướng dẫn nông dân kỹ thuật tạo đệm lót sinh học chăn nuôi gia cầm.

          Trong không gian mở tại chợ phiên, Chương trình “Khuyến nông phiên chợ” đã thu hút hơn 450 lượt nông dân tham gia các hoạt động tương tác trực tiếp liên quan đến các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, sinh động như trình chiếu video clip, truyền thanh, tờ gấp, giải đáp, tư vấn, hướng dẫn, kết hợp thao diễn kỹ thuật trực tiếp tại chỗ,… chương trình đã chuyển tải đến với đông đảo nông dân các tiến bộ kỹ thuật như tạo đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp; kỹ thuật nuôi ong mật; phòng trừ sâu hại cây trồng, phòng chống dịch bệnh vật nuôi, cách nhận biết phân bón nhái nhãn mác, kém chất lượng đang lưu hành trên thị trường và nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất mà nông dân quan tâm.

Cùng với các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, Chương trình truyền thông ‘Khuyến nông phiên chợ” đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp phòng, chống các loại bệnh gia súc gia cầm, như: Bệnh Dại chó mèo, bệnh dịch tả lợn Châu phi, viêm da nổi cục, Cúm gia cầm,.. đang có nguy cơ phát sinh, lây lan gây hại trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa hiện nay.

Cán bộ khuyến nông tư vấn trực tiếp cho nông dân phòng trừ sâu hại trên cây trồng.

          Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức được 04 Chương trình truyền thông “Khuyến nông phiên chợ” tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng và Tràng Định với 1.500 lượt nông dân tham gia, đồng thời cấp phát trên 1.500 tờ rơi, quy trình kỹ thuật đến tay nông dân. Chương trình truyền thông “Khuyến nông phiên chợ” là hoạt động đổi mới công tác tuyên truyền khuyến nông, góp phần tăng cường đưa thông tin “hướng về cơ sở” theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh, hỗ trợ đồng bào tại các vùng nông thôn tiếp cận thông tin, kiến thức khoa học nông nghiệp để ứng dụng vào sản xuất, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Duy Hà (Trung tâm Khuyến nông).