Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước tổng thể giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, El Nino có thể kéo dài, dự báo tác động lớn nhất trong năm 2024 với xác suất khoảng 80-90%. Trong điều kiện ảnh hưởng dự đoán mức độ của El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu đến nhanh trong giai đoạn 2023 - 2025 sẽ gây tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, trong đó có địa bàn tỉnh Lạng Sơn, dự kiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn về nguồn nước tưới khoảng 5.649,5ha...

(Kiểm tra tình hình cấp nước Hồ Pò Khoang, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình ảnh N.V.Thiên CCTL)

Trước tình hình đó, ngày 20/10/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về Phòng, chống hạn hán, thiếu nước tổng thể giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với mục đích xây dựng kế hoạch làm cơ sở chỉ đạo tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 -2025; Tập trung ứng dụng đồng bộ các giải pháp cấp bách để ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước; tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng và giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước có nguy cơ kéo dài vào cuối vụ mùa, trong Kế hoạch đề ra các giải pháp cấp bách cần triển khai ngay từ đầu vụ Mùa năm 2023, cụ thể:

1. Tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời theo kế hoạch sản xuất, đồng thời phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi với các tổ chức, cá nhân, hộ dùng nước bám sát lịch thời vụ gieo trồng, nhu cầu dùng nước của cây trồng để có kế hoạch cung cấp hợp lý hiệu quả.

2. Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước đang bị xuống cấp để đảm bảo cấp nước phục vụ người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình cấp nước để kịp thời phục vụ dân sinh trong mùa khô hạn.

3. Thực hiện các giải pháp nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, điều tiết nước linh hoạt phù hợp với khả năng, năng lực các công trình, thời vụ sản xuất, thời gian lấy nước, xả nước các hồ bảo đảm trong khung thời vụ theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn; chủ động trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước từ hệ thống sông, suối, dung tích nước chết trong hồ chứa, nguồn nước hồi quy trong nội đồng, tiết kiệm giữ lượng nước hỗ trợ cho vụ Đông Xuân 2023-2024; phục vụ dân sinh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, góp phần cải thiện môi sinh, môi trường trong điều kiện nguy cơ nắng nóng kéo dài sau khi kết thúc vụ Mùa 2023.

4. Nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 397/CT-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Công văn số 3222/BNN-TL ngày 19/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Công văn số 628/UBND-KT ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước.

Đồng thời đề ra các giải pháp cần triển khai thường xuyên giai đoạn 2023 – 2025 như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hạn hán, thiếu nước; Biện pháp đối với công tác thuỷ lợi; cấp nước sinh hoạt nông thôn; Giải pháp đối với trồng trọt và bảo vệ thực vật; Giải pháp đối với sản xuất lâm nghiệp; Giải pháp đối với chăn nuôi; Giải pháp đối với nuôi trồng thuỷ sản.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ chống hạn hán, thiếu nước, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi, cấp nước tập trung; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm và đột xuất theo yêu cầu./.

(Link xem  văn bản gửi tại đây)

Vy Quỳnh, Văn phòng Sở


Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết